Officielle tal viser, at frafaldet blandt studerende med etnisk minoritetsbaggrund på de lange videregående uddannelser i Danmark er ca. dobbelt så stort som blandt øvrige studerende. Men er det rigtigt, at forskellen er så markant? Og hvis det er rigtigt, hvad skyldes så denne forskel?

Disse spørgsmål foretages der en tilbundsgående undersøgelse af i denne bog, hvis resultater er baseret på registerdata og en spørgeskemaundersøgelse omfattende alle ca. 3.500 studerende med etnisk minoritetsbaggrund, som har været indskrevet på de 5 danske
universiteter og CBS mellem 1997 og 2003. Bogen fremsætter desuden forslag, rettet mod både det politiske niveau og universiteterne, til hvordan det overgennemsnitlige frafald blandt
etniske minoritetsstuderende kan reduceres.

Denne rapport bør i sin helhed være pligtlæsning for alle, der påtænker at undersøge universiteternes frafald blandt de studerende og studieforløb i det hele taget. De vil kunne spare sig for meget unødigt arbejde, hvis de inspireres af og bygger videre på denne omfattende rapport.


Jens Hoff er professor og Memed Demirtas BA.scient.pol og forskningsmedarbejder, begge ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Undersøgelsen er gennemført i perioden 2003 – 2007
Send mail to: Copenhagen Political Studies Press
Most recent publication
Books are distributed by Academic Books
Ib Damgaard Petersen Award
 

Frafald blandt etniske minoritetsstuderende på universitetsuddannelserne i Danmark

Jens Hoff og Memed Demirtas

Guidelines (Author's)